Betonstaalindex

Sinds het begin van deze eeuw heeft een betonstaalcommissie binnen Belmetal - eerst maandelijks en vanaf 2004 wekelijks - de prijsschommelingen van betonstaalproducten vastgezet en omgezet in de vorm van een referentie-index, de “IABSI”, wat stond voor Indice Aciers BetonStaalIndex.

Vaak wordt deze index echter de “GRYMAFER” genoemd, naar de vroegere naam van Belmetal. De naam Grymafer stond immers voor GRoepering van de Yzerhandelaars – groupement des MArchands de FER.

Deze tabel neemt wekelijks 4 specifieke referentie-indexen op:

  • Betonstaalstaven
  • Koudgewalste betonstaaldraad
  • Warmgewalste en koud nagerekte betonstaaldraad
  • Wapeningsnetten

Bovendien bepaalt deze tabel maandelijks de referenties OW218 en OW224; twee OW-waarden (Openbare Werken) voor betonstaal. Deze OW-waardentabel, opgericht door de Commissie van de marktprijzen van materialen binnen de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O. Middenstand en Energie, geeft de prijsontwikkeling (niet de marktprijs !) weer van een hele reeks refertebouwmaterialen zoals zand, grind, staal, hout, cement, … 

Na goedkeuring worden de door Belmetal voorgestelde waarden OW218 en OW224 overgenomen door de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium, die alle OW-waarden hier publiceert.

 

Betonstaalindex downloaden

Laatste update: 03/07/2020