Wettelijke disclaimer

WETTELIJKE DISCLAIMER

 

De uitgever van deze website is:
Belmetal, de Belgische beroepsvereniging van de metaalhandel
Beroepsvereniging opgericht volgens de wet van 31 maart 1898
Niet BTW-plichtig
Ondernemingsnummer BE 0850.044.850
IBAN: BE32 3100 9205 4302  –  BIC: BBRUBEBB

 

Maatschappelijke zetel:  
Woluwedal 46 #7
B-1200 Brussel - België
Telefoon: +32 2 771 53 40

 

Publicatieverantwoordelijke:
Christophe LAGRANGE DERACHE, secretaris-generaal

 

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en wordt verstrekt door Belmetal. Hoewel we alles in het werk stellen om enkel correcte informatie te verschaffen en deze up-to-date te houden, willen we geen verklaringen afleggen of garanties geven van welke aard ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid voor eender welk doel van informatie, producten, diensten of afbeeldingen die in deze website voorkomen. Het vertrouwen dat u wilt schenken aan deze informatie stelt u derhalve strikt op eigen risico.

In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, indirect verlies, schade of gevolgschade, of enig verlies of schade veroorzaakt door het verlies van gegevens of winstderving als consequentie van, of in verband met, het gebruik van deze website.

Deze website biedt links naar andere websites die niet onder de controle van Belmetal vallen. Wij hebben geen enkele controle op de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze sites. Het aanbieden van deze links houdt niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of goedkeuring van de standpunten die in deze sites worden geuit.

We doen er alles aan om deze website naar behoren te laten functioneren. Belmetal kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor het geval de website tijdelijk of definitief niet beschikbaar zou zijn omwille van technische problemen, menselijke fouten of eender welke andere reden.

Lees ook onze privacy verklaring.