Revisie quota EC – standpunt Belmetal

Gepost op 05/06/2019

Als Belgische beroepsvereniging van de metaalhandel is Belmetal voorstander van elke maatregel die ertoe bijdraagt om de staalproductie en de staalhandel op een eerlijke wijze te laten verlopen op een speelveld dat voor iedereen gelijk is.

De Belgische staaldistributie spreekt zich niet uit over het feit of de vrijwaringsmaatregelen opgelegd door de Europese Commissie ten aanzien van de invoer van bepaalde staalproducten hiertoe al dan niet een positieve rol spelen.

Ze stelt echter vast dat er een tekort ontstaat in bepaalde categorieën Europese kwaliteitsproducten en dat de handel in deze producten wordt belemmerd omwille van ontoereikende importquota opgelegd door de Europese Commissie

Belmetal pleit er dus voor bij de Europese Commissie dat de quota van bepaalde uitvoerlanden voor de volgende vijf productnummers worden verhoogd of aangepast:

16: Niet-gelegeerde en ander gelegeerde walsdraad

14: Staven en lichte profielen van roestvrij staal

22: Naadloze buizen en pijpen van roestvrij staal

25: Grote belaste buizen

26: Andere gelaste buizen