De allerlaatste voor de vakantie

Gepost op 05/07/2019

De opgelegde dress-code was “summer-casual”, maar genieten van de zomervakantie zat er voor onze bestuursleden nog net niet in. Op donderdag 4 juli kwamen ze immers nogmaals bijeen om beslissingen te nemen omtrent een hele reeks onderwerpen, waaronder het organiseren van een thematische informatie-avond, de nieuwe uitgave van ons Vademecum, de mogelijke creatie van een staalmarktbarometer, het in kaart brengen van de bestaande arbeidersopleidingen, het plannen van een leden-uitstap naar een buitenlandse top-staaldistributeur en de herstructurering van onze beroepsvereniging.

Kloksgewijs vanaf links op de foto:

Bernard Saey – Erwin Bil – Christophe Lagrange – Johan Rosseel – Laurent Noesen - Vanessa Espeel - Marc Ponet - Daniel Sternotte – Martine Ponsaerts – Dirk Stragier

Afwezigen: Vincent Denis - Serge Van Meerbeeck - Patrick Vincent