Privacy verklaring

PRIVACY VERKLARING

 

1. OMTRENT DEZE PRIVACY VERKLARING

Belmetal hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens en privacy. Daarom gebruiken wij persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de privacywet en andere relevante wettelijke voorschriften. Met privacywet bedoelen we de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de GDPR (General Data Protection Regulation of Algemene Verordening Gegevensbescherming) is een verwijzing naar de verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Met deze privacy verklaring wil Belmetal je informeren over hoe persoonlijke gegevens worden verwerkt en wat jouw rechten hieromtrent zijn. Door gebruik te maken van onze diensten via de website www.belmetal.be, verleen je expliciet jouw toestemming dat wij jouw persoonlijke gegevens mogen verwerken. De mogelijkheid bestaat dat deze privacy verklaring in de toekomst onderhevig is aan wijzigingen. Wij raden je dan ook aan om op regelmatige basis dit document te raadplegen.

 

2. WIE VERWERKT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS:

Belmetal, de Belgische beroepsvereniging van de metaalhandel
Woluwedal 46 #7
B-1200 Brussel - België
Ondernemingsnummer: BE 0850.044.850
E-mail: info@belmetal.be
Telefoon: +32 2 771 53 40

 

 

3. WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT:

Belmetal verbindt zich ertoe enkel de persoonsgegevens op te vragen en te verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn, meer bepaald om vragen en opmerkingen zo correct mogelijk te kunnen beantwoorden. Het betreft de volgende persoonsgegevens:

 1. Naam
 2. Bedrijf (optioneel)
 3. E-mailadres
 4. Telefoonnummer (optioneel)

 

4. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Belmetal verzamelt persoonlijke gegevens om een veilige, geoptimaliseerde en gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden. Deze verzameling van persoonlijke gegevens kan worden uitgebreid naarmate je intensiever gebruik maakt van onze dienstverlening. De gegevensverwerking is essentieel voor de werking van deze website en de daarbij horende diensten. Wij verwerken jouw gegevens voor volgende doeleinden:

 • Het aanbieden van informatie
 • Het leveren van algemene en persoonlijke dienstverlening
 • Het verkrijgen en verwerken van gebruikersbeoordelingen
 • Het verbeteren van algemene dienstverlening
 • De detectie en het voorkomen van fouten, fraude of ongeoorloofde daden of gedragingen

Belmetal verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat je maakt van de website. Zo zal Belmetal, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen je bezoekt van de website, van welke webbrowser je gebruik maakt, welke website je bezocht wanneer je toegang kreeg tot de website, de dag en het uur waarop je de website bezoekt, alsook wat je IP-adres is. Belmetal kan je niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Belmetal toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de website.

Wanneer je de website www.belmetal.be bezoekt, ga je akkoord met het inzamelen van deze statistische gegevens.

Deze gegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik door Belmetal. Belmetal kan je verzekeren dat jouw persoonlijke gegevens niet worden verkocht, doorgegeven of meegedeeld aan derde partijen, tenzij het gaat om ondernemingen die mee instaan voor de goede werking van deze website. Ook zij zullen enkel jouw gegevens verwerken voor de doeleinden vermeld in deze privacy verklaring. Belmetal heeft alle nodige technische maatregelen genomen om een ongeoorloofde toegang en gebruik van jouw persoonlijke gegevens te vermijden.

 

5. ANDERE WEBSITES

De website bevat hyperlinks naar andere websites. In geen geval is Belmetal verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

 

6. HET GEBRUIK VAN COOKIES

Een cookie, ook wel bekend als een HTTP cookie, een web cookie of een browser cookie, is meestal een klein tekstbestand verzonden vanuit een website en opgeslagen in de webbrowser resp. op het toestel van de gebruiker terwijl een gebruiker aan het surfen is op een website resp. gebruik maakt van een mobiele applicatie. Wanneer de gebruiker in de toekomst op dezelfde website surft, kunnen de gegevens die zijn opgeslagen in de cookie worden opgehaald, om de website op de hoogte te brengen van de vorige activiteit van de gebruiker. Cookies werden ontworpen als een betrouwbaar mechanisme voor websites om de status van de website of de activiteit die de gebruiker in het verleden heeft ondernomen, te onthouden. Ze helpen ons om je bezoek aan de website te optimaliseren, om technische keuzes te onthouden en om meer relevante diensten te kunnen aanbieden. Indien je de website wenst te raadplegen resp. te gebruiken, raden we je aan om de cookies in te schakelen. Het staat je echter volkomen vrij om ze te weigeren.

Hoewel cookies geen virussen kunnen bevatten en geen malware kunnen installeren op de gastcomputer, worden tracking cookies en vooral third-party tracking cookies vaak gebruikt als manieren om lange termijn gegevens van de browsergeschiedenis van individuen samen te stellen – een grote privacy bezorgdheid dat aanleiding vormde voor de Europese en Amerikaanse wetgevers om actie te ondernemen in 2011. Deze cookieverklaring is in overeenstemming met de huidige Belgische Wet (Wet van 10/07/2012 tot vaststelling van bepalingen betreffende de elektronische communicatie, BS 20/9/2012).

Bij een bezoek aan deze website verzamelen we enkele gegevens voor statistische doeleinden, verzorgd door Google Analytics. Belmetal maakt hierbij gebruik van de hierna bepaalde cookies:

 • Prestatie cookies: deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren en aldus een betere gebruikerservaring te voorzien. Belmetal maakt gebruik van Google Analytics, een populaire webanalyse-service aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om Belmetal te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Het registreert het aantal bezoekers en vertelt Belmetal zaken over hun algehele gedrag – zoals de typische duur van een bezoek aan de website of het aantal pagina’s een gebruiker gemiddeld bekijkt.
 • Sessiecookies: deze cookies dienen ter ondersteuning van de correcte werking van deze website.

 

7. JE PRIVACY RECHTEN

Mocht je beroep willen doen op je privacy rechten, zoals hierna bepaald, gelieve dan contact met ons op te nemen via info@belmetal.be of via onze contactpagina.

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die Belmetal mogelijks over jou beschikt;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van je persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van je persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);
 • Recht op een beperking van de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van je persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Je kan deze rechten kosteloos uitoefenen. Belmetal verbindt zich ertoe uiterlijk binnen één maand aan je verzoek gevolg te geven.

 

8. KLACHTEN

We hopen dat je dit nooit nodig zal achten, maar mocht je een klachten willen indienen betreffende de manier waarop Belmetal je persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan je een klacht indienen bij de Belgische gegevens-beschermingsautoriteit www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

 

9. VRAGEN?

Indien je vragen hebt over deze privacy verklaring of over de wijze waarop Belmetal je persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

Belmetal, de Belgische beroepsvereniging van de metaalhandel
Woluwedal 46 #7
B-1200 Brussel - België
Telefoon: +32 2 771 53 40